ویرایش شهریور ماه 1402

ر

نام اداره يا ارگان

نام رئيس يا مدير

شماره تلفن

آدرس

1

اتحادیه امور اصناف (بازرگانی)

سرکار خانم عبدیان

6359

ساختمان شورای اسلامی شهر

2

اداره آب و فاضلاب

جناب آقاي زنگویی

2444-4444

انتهای خیابان انقلاب

3

اداره برق

جناب آقاي اسدی

9-3066

بلوارامام(ره)نبش شهداي هويزه

4

اداره پست

جناب آقاي عرب باقری

2221

بلوار امام (ره)

5

اداره ثبت اسناد و املاک

جناب آقاي اکبری

4973 و 4971

بلوار بهمن جنب CNG

6

اداره راه و شهرسازی

جناب آقاي  نگاهداری

7-3026

بلوار امام (ره)

7

اداره کار و امور اجتماعی

جناب آقای خلیل نژاد

2-9881

بلوار امام (ره)،جنب آتش نشانی

8

اداره گازرسانی

جناب آقاي مهربان پور

8-6262

خ انقلاب ، روبروی دادگاه

9

اداره مخابرات

جناب آقاي رهبرانی

2112-2222-2000

بلوار امام (ره)

10

اداره ورزش و جوانان بخش

جناب آقاي مهدی ایلانلو

3311-4996

بلوار امام (ره) ، جنب بخشداری

11

آموزش و پرورش منطقه فشافویه

جناب آقاي موسی کاظمی

4-5881

خ شهداي هويزه

12

آموزش از راه دور ولیعصر(پسرانه)

جناب آقای آقاخانی

7090

مدرسه امام خمینی (ره)

13

آموزش ازراه دوربقیه ا...(دخترانه)

سرکار خانم عباسیان

3866

مدرسه حضرت فاطمه (سلام ا...)

14

آموزشگاه فنی حرفه ای کوشامهر

سرکارخانم کوشکی

09193777547

خیابان شیخ کلینی

15

آموزشگاه رانندگی شمس

جناب آقای ترابی

2-9020

خیابان شهید خلیلی

16

اورژانس حسن آباد

جناب آقاي سجادی

2119 - 115

بلوار امام (ره)، جنب بخشداری

17

امور مالیاتی

جناب آقای فخرالدین

5911-5976-5907

بلوار امام (ره)،جنب آتش نشانی

18

آتش نشانی حسن آباد

جناب آقای محبی

7002-125

بلوارامام(ره)،نرسیده به کنارگرد

19

آتش نشانی شهرک

جناب آقای قره چلی

56232493-125

ابتدای شهرک صنعتی

20

انتظامات شهرک

جناب آقای عطا وظیفه

56231548

ابتدای شهرک صنعتی

21

بانك تجارت

جناب آقاي حفیظی

2128-2884

بلوار امام (ره)

22

پست بانک

جناب آقای عرب باقری

56229485

خ شیخ کلینی

23

پست بانک شعبه شهرک صنعتی

سرکارخانم کریمی

56227804

خروجی شهرک صنعتی شمس آباد

24

بانك تجارت شعبه شهرک

جناب آقاي افشار

56231551

شهرک صنعتی ، بلوار بوستان

25

بانک توسعه تعاون شعبه شهرک

جناب آقای سفیدرو

56235601

شهرک صنعتی ،آلومنیوم کاران

26

بانك صادرات

جناب آقاي محمدی

3-5002 و 2021

بلوار امام (ره)

27

بانك صادرات شهرک صنعتی (باجه)

جناب آقاي صالحی

56235607

ساختمان فن آوری شهرک صنعتی

28

بانک صنعت و معدن

جناب آقای شیرین سخن

12-56233410

ابتدای شهرک صنعتی

29

بانك كشاورزي

جناب آقاي شیخی

4-3023

بلوار امام (ره)

30

بانك ملی

جناب آقاي دارابی

2-7040- 4975

ورودي شهرك صنعتي

31

بخشداري

جناب آقای حسین خانی

7-2346

بلوار امام (ره)

32

بهزیستی حسن آباد

سرکار خانم حسن آبادی

2175-7899

محله جانبازان

33

پليس راه حسن آباد

جناب سرهنگ قره باقری

2424

ابتداي بلوار امام (ره)

34

تامين اجتماعي فشافویه (شعبه)

جناب آقاي اسدالهی

5-5713

بلوار امام رضا (ع)

35

تامين اجتماعي (کارگزاری 329)

سرکارخانم حامدی نسب

9610

بلوار شهید شریفی

36

دفتر تیپاکس شمس آباد

جناب آقای حاتمی زاده

56240320-09182595747-09019109052

ورودی شهرک،نبش کوی معراج

37

جهاد كشاورزي حسن آباد

جناب آقاي قربانی

8-2727

بلوار امام (ره)

38

حوزه 459 بسيج شیخ کلینی

جناب آقاي پایخان

2883-2777

بلوار امام (ره)

39

حوزه 460 بسيج مرصاد

سركار خانم آق ساقلو

7-3216

خ شهيد قمي

40

دادگاه عمومي بخش فشافویه

جناب آقاي محبوبی

4099 و 4097

خ انقلاب

41

دانشگاه پيام نور حسن آباد

جناب آقاي دکترعالی

4-6253 و 13-3011

خ شيخ كليني

42

مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی شهر

جناب آقای دکتر سلامی 

1-2120-1074

بلوار امام (ره)

43

مرکز ضمیمه خدمات جامع سلامت شهر

سرکار خانم کحال

56220860

بلوار امام رضا (علیه السلام) مسکن مهر

44

درمانگاه شهدای فشافویه (تامین اجتماعی)

جناب آقای دکتر فراهانی

(35و32و29و21و16)568046

انتهای خیابان مصلی

45

درمانگاه شهرک

جناب آقای دکترخوشدل

56232492

ابتدای شهرک صنعتی

46

درمانگاه بهنود

جناب آقای دکترفارسیانی

3-5252

بلوارجنب بانک‌تجارت

47

درمانگاه بهنود (آزمایشگاه)

جناب آقای دکتر قانبیلی

5256

بلوارجنب بانک‌تجارت

48

درمانگاه بهنود (مامائی)

سرکارخانم دکتر بابائی

5254

بلوارجنب بانک‌تجارت

49

درمانگاه (کلینیک زنان)

 

56804609

میدان امام رضا(ع) جنب فروشگاه رفاه

50

داروخانه دکتر یارمحمدی

جناب آقای دکتر رزاقیان

2499

خیابان شیخ کلینی

51

داروخانه دکتر عیسی زاده

جناب آقای دکترعیسی زاده

6-0525

ورودی شهرک، روبروی هتل زند

52

داروخانه دکتر احمدی

جناب آقای دکتر احمدی

8128

بلوار ، جنب درمانگاه بهنود

53

داروخانه دکترخسروی (شبانه روزی)

جناب آقای دکتر خسروی

8500

روبروی بانک صادرات

54

داروخانه دکتر شربت خوری

جناب آقای دکترشربت خوری

8222

بلوار ، روبروی شهرداری

55

داروخانه خانم دکتر شاه ملکی

سرکارخانم دکتر شاه ملکی

3097

بلوار ، روبروی خ شیخ کلینی

56

داروخانه دامپزشکی مهر

جناب آقای دکتر فرهنگ نیا

2324

جنب ورودی جانبازان

57

دکتر ارسطوئی (مامائی)

سرکارخانم دکتر ارسطوئی

4477

خیابان شیخ کلینی

58

دکتر جمشیدی (مامائی)

سرکارخانم دکتر جمشیدی

1699

کوی مصطفی خمینی

59

دکتر اسکوئی (مطب)

جناب آقای دکتر اسکوئی

2203

خیابان شیخ کلینی

60

دکتر حسینی (مطب)

جناب آقای دکتر حسینی

5051

جنب بانک کشاورزی

61

دکتر خدادادی (مطب)

جناب آقای دکترخدادادی

2049

ابتدای شیخ کلینی

62

دکتر رفیعی (مطب)

جناب آقای دکتر رفیعی

4407

روبروی بانک صادرات

63

دکتر لطفی (مطب)

جناب آقای دکتر لطفی

8166

خیابان شیخ کلینی

64

دکتر شکروی (مطب)

سرکار خانم دکتر شکروی

2520

بلوار ، روبروی بلوار شهید شریفی

65

دندانپزشکی دکتر حسینی

سرکارخانم دکتر حسینی

6600

نبش شهید شریفی

66

کلینیک دندانپزشکی و زیبایی مظهر سلامت

جناب آقای دارنهال

7033

خیابان شهید نوروزی

67

کالای پزشکی شفا

جناب آقای رمضانی

1472

بلوار روبروی شهید شریفی

68

دفتر طب کار البرز

سرکارخانم دکتر عقدایی

6191

خیابان شهید قمی

69

دفتراسنادرسمی شماره یک

جناب آقاي تاجیک

4593-5838

بلوار جنب شهرداری

70

دفتر اسناد رسمی شماره دو

جناب آقاي رضائی نسب

8006 - 4042

بلوار جنب مخابرات

71

دفتر اسناد رسمی شماره سه

جناب آقاي آریان نسب

5950-6960

خ شیخ کلینی ، جنب شهید عابدی

72

دفتر خدمات قضایی

جناب آقای خانی

56241528

بلوار امام رضا (علیه السلام)

73

دفتر عقد و ازدواج

جناب آقاي شریفی

7009

ابتدای خیابان شهید خلیلی

74

دفتر امام جمعه و ستاد نماز جمعه

حجت الاسلام امیری

8810-2273-4737

خ هرنج

75

دفتر پلیس +10

جناب آقای عباسی

2236-2014

شهید جواد قمی

76

دفتر امور مشترکین (پیشخوان دولت) و پست بانک

جناب آقای زندی

7206-5757-2416

روبروی بانک کشاورزی

77

دفتر امور مشترکین (پیشخوان دولت)

جناب آقای شفیع آبادی

3005-8423

کوی شهید نوروزی

78

دفتر خانه کارگر

جناب آقای رستمی

4696

ورودی شهرک صنعتی

79

دفتر شهرک صنعتی شمس آباد

جناب آقای کوه نشین

2 - 56230800

شهرک صنعتی

80

دفترشهرک صنعتی (آلومنیوم سازان)

جناب آقای حاتمی

9-56231288

شهرک صنعتی

81

دفتر نظارت و بازرسي بر انتخابات

حجت الاسلام مرادي

5215

بلوار امام (ره)

82

دفتر نمایندگی نظام مهندسی حسن آباد

سركار خانم همتي

5529

جنب شهرداری، پاساژمدائن

83

دفتر بیمه ایران

جناب آقای محمدی

09126169882

مرکز معاینه فنی

84

دفتر بیمه ایران

جناب آقای عارفی

8090

ورودی شهرک

85

دفتر بیمه آسیا

جناب آقای تحویلیان

5454

ورودی شهرک

86

دفتر بیمه البرز

جناب آقای عرب باقری

3622

روبروی بانک ملت

87

دهیاری ابراهیم آباد

جناب آقای شریفی

56237209

روستای ابراهیم آباد

88

دهیاری زیوان

جناب آقای محمدی

56227640

روستای زیوان

89

دهیاری خانلق

جناب آقای علی یاری

56239666

روستای خانلق

90

دهیاری کلین

جناب آقای ستاره

56239500

روستای کلین

91

دهیاری کنارگرد پائین

جناب آقای صحرائی

56237743

روستای کنارگرد پائین

92

شرکت تعاونی روستائی بخش فشافویه

جناب آقاي قاسمیان

2191

خیابان امام علی (ع)

93

شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان بخش

جناب آقاي عدالت

2984

بلوار امام (ره)

94

شرکت دامگستر

جناب آقاي غلامحسین

9-56259317

جاده سد خاکی

95

شهرداري حسن آباد

جناب آقاي یعقوبی

2230 - 2345

بلوار امام (ره)

96

شوراي اسلامی شهر حسن آباد

جناب آقاي ایلانلو

3373 - 3073

پارک آزادگان

97

شوراي اسلامی بخش فشافويه

جناب آقاي بیگدلی

6400

خ شهيد قمي

98

شوراي حل اختلاف فشافویه و شمس آباد

حجت الاسلام مرادي

8-6277

خ انقلاب

99

صندوق قرض الحسنه (شهدای هفتم تیر)

جناب آقاي ایلانلو

2555-3755

بلوار امام (ره)

100

کتابخانه فرهنگسرای پیامبر اعظم (ص)

جناب آقای عالی نیا

4238 - 4515

بلوار شهید شریفی

101

فرودگاه بین المللی امام (ره)

جناب آقای کربلائی

51008999-3 و 44666701

اتوبان تهران قم

102

کاریابی شکیل

سرکار خانم حسن زاده

56233063

ابتدای بلوار نگارستان

103

کاریابی کوثر

جناب آقای امجدی

2-56226001

جنب ورودی شهرک

104

کانون پرورش فکری

سرکار خانم ایلانلو

3016

پارک آزادگان

105

کانون شهید آوینی

سرکار خانم عرب باقری

2110

خیابان مصلی

106

کلانتری 176 حسن آباد

جناب سرهنگ شمسیانی

2500-2323-110

بلوار امام (ره)

107

کتابخانه عمومی شهید مطهری

جناب آقاي طاهری

4001

پارک آزادگان

108

كميته امداد امام (ره)

جناب آقاي عالی

2399-3899

خ شهيد قمي

109

مرکز معاینه فنی حسن آباد

جناب آقای عوض بخش

11-8010

نرسیده به پلیس راه

110

موسسه خیریه حضرت فاطمه زهرا

جناب آقای ایلانلو

3877 - 6845

انتهای خیابان انقلاب

111

ندامتگاه تهران بزرگ

جناب آقای مزدارانی

56258010

جاده چرمشهر