شصت و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر حسن آباد راس ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ  1401/10/7 با نام و ياد خدا و تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید آغاز گردید . به دنبال آن ، مصوباتی به شرح ذیل از تصویب شورا گذشت : 

شهردار محترم طی نامه شماره 17828/1401 مورخ 27/9/1401 اعلام نموده اند مدت قرارداد بیمه تکمیلی کارکنان شرکتی شهرداری به اتمام رسیده و با عنایت به درخواست آنان و با توجه وضعیت نامساعد مالی و هزینه های بالای زندگی و درمان ، درنظر است نسبت به تمدید قرارداد بیمه تکمیلی مشارالیهم با شرایط 50% سهم کارکنان و 50% سهم شهرداری بمدت یکسال ضمن پرداخت ازمحل ردیف 120207 بودجه سالجاری اقدام گردد که به تصویب شورا رسید.

شهردار محترم طی نامه شماره 17825/1401 مورخ 27/9/1401 اعلام نموده اند در ادامه پروژه اصلاح روشنائی معابر و تکمیل آنها در نظر است نسبت به خرید تعدادی پایه چراغ و دکوراتیو از طریق استعلام بها تا سقف مبلغ 8 میلیارد ریال ضمن تامین اعتبار از موجودی پایان سال و پایدار نمودن در ردیف 10301001 متمم بودجه سالجاری اقدام گردد که درخواست فوق به تصویب شورا رسید .