شصت و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر حسن آباد راس ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1401/10/26  با نام و ياد خدا و تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید آغاز گردید . به دنبال آن ، مصوباتی به شرح ذیل از تصویب شورا گذشت :

  • شهردارمحترم طی نامه شماره 18801/1401 مورخ 14/10/1401 باستناد قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دستورالعمل ابلاغی بودجه سال 1402 تعداد 4 جلد تعرفه عوارض و بهای خدمات عمومی پیشنهادی شهرداری جهت اجرا در سال آتی را ارسال نموده اند که پس از تبادل نظر اجرای تعرفه پیشنهادی شهرداری ، پس از سیر مراحل قانونی مربوطه ، جهت اجرا در سال آتی به تصویب شورا رسید .
  • شهردارمحترم طی نامه شماره 19491/1401 مورخ 26/10/1401 اعلام نموده اند قرارداد مشاور حقوی شهرداری با خانم سالارپور رو به اتمام است و با توجه به رضایت از عملکرد ایشان در نظر است نسبت به تمدید قرارداد ایشان با همان شرایط قبلی بمدت یکسال و حق الزحمه ماهیانه 120 میلیون ریال ضمن پرداخت از ردیف 120201 بودجه سالجاری اقدام گردد که به تصویب شورا رسید .
  • شهردارمحترم طی نامه شماره 13958/401 مورخ 2/8/401 اعلام نموده اند با عنایت به اتمام قرارداد روان سازی ترافیک شهر با پلیس راهور و با توجه به عدم استقرار اداره راهنمایی و رانندگی در شهر ، در نظر است نسبت به تمدید تفاهم نامه فیمابین شهرداری و پلیس راه برای مدت یکسال و با مبلغ ماهیانه 150 میلیون ریال ضمن پرداخت از محل ردیف 120208 بودجه سالجاری اقدام کرد که به تصویب شورا رسید.
  • شهردار محترم طی نامه شماره 18551/1401 مورخ 10/10/1401 تصویر درخواست مساعدت حوزه قضائی بخش فشافویه مبنی بر تامین بخشی از هزینه سوخت خودروهای دادگاه را ارسال و خواستار مجوز پرداخت به مبلغ 200 میلیون ریال از محل ردیف 150208 بودجه سالجاری ضمن تامین اعتبار از محل موجودی پایان سال و پایدار نمودن در متمم بودجه سالجاری شده اند که به تصویب شورا رسید.
  • شهردار محترم طی نامه شماره 18552/1401 مورخ 10/10/1401 تصویر درخواست مساعدت کلانتری 176 حسن آباد مبنی بر خرید یک دستگاه تلویزیون 50 اینچ را ارسال و خواستار مجوز پرداخت به مبلغ 120 میلیون ریال از محل ردیف 150208 بودجه سالجاری ضمن تامین اعتبار از محل موجودی پایان سال و پایدار نمودن در متمم بودجه سالجاری شده اند که به تصویب شورا رسید.
  • شهردارمحترم طی نامه شماره 19490/1401 مورخ 26/10/1401 اعلام نموده اند متاسفانه یکی از همکار عزیزمان در سانحه دلخراش تصادف ، فرزند خویش را از دست داد لذا در نظر است بابت کمک هزینه دفن و کفن و مراسم ترحیم این عزیز از محل ردیف 160210 مبلغ 200 میلیون ریال مساعدت و پرداخت گردد که به تصویب شورا رسید .
  • شهردارمحترم طی نامه شماره 19495/1401 مورخ 26/10/1401 اعلام نموده اند با عنایت به درخواست شرکت ایرانسل مبنی بر نصب و احداث سایت مخابراتی در بوستان بهشت ، در نظر است مقدار حدودا 35 متر مربع از فضا جهت نصب دکل مخابراتی بمدت 5 سال در اختیار شرکت مذکور با پرداخت اجاره ماهیانه طبق نظر کارشناسی رسمی (پیوست) قرار گیرد که درخواست فوق حسب ضوابط و مقررات مربوطه و ضمن تعیین قیمت کارشناسی برای هرسال بصورت جداگانه (در مدت 5 سال اجاره) به تصویب شورا رسید .
  • لایحه شماره 15974/1401 مورخ 29/8/1401 شهردارمبنی بر پرداخت مساعدت به هیئت های ورزشی در راستای تامین ملزومات مورد نیاز توسعه ورزش و تشویق مدال آوران بررسی باعنایت به اعتبار مانده جهت این موضوع ، مقرر شد جمعا مبلغ 350 میلیون تومان از محل ردیف 160290 بودجه سالجاری به هیئت های فعال درشهر پرداخت گردد . ضمنا مقرر گردید سقف پرداختی به هر هیئت طی جلسه مشترک این شورا با شهردار و براساس فعالیتهای هیئت های ورزشی نظیر مقام های کسب شده ، تعداد ورزشکاران ، ملزومات تهیه شده طی سنوات قبل و ... تعیین گردد .