هشتاد و هشتمین جلسه رسمی عادی شورای اسلامی شهر حسن آباد راس ساعت 14 روز شنبه مورخ 1402/5/7   با نام و ياد خدا و تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید آغاز گردید . به دنبال آن ، مصوباتی به شرح ذیل از تصویب اعضای محترم شورا گذشت :

  • شهردارمحترم طی نامه شماره 7256/402 مورخ 31/4/1402 تصویر درخواست مساعدت مالی ریاست محترم کلانتری 176 حسن آباد جهت مشارکت در پرداخت هزینه تعمیر خودروی کلانتری را ارسال و خواستار مجوز پرداخت مبلغ 150 میلیون ریال مساعدت از محل ردیف 150208 بودجه سالجاری شده اند که پس از تبادل نظر درخواست فوق به تصویب شورا رسید.
  • شهردارمحترم طی نامه شماره 7486/402 مورخ 3/5/1402 اعلام نموده اند ماشین آلات مکانیزه زباله شهرداری فرسوده گردیده و استهلاک بالایی دارند . لذا در نظر است نسبت به خرید دو دستگاه خودروی مکانیزه جمع آوری زباله تا سقف مبلغ 70 میلیارد ریال از طریق مناقصه عمومی ضمن تامین اعتبار از محل موجودی پایان سال (557 میلیارد ریال) و پایدار نمودن در ردیف 50103001  متمم بودجه سالجاری اقدام  گردد وخواستار مجوزمربوطه شده اند که حسب ضوابط و مقررات مربوطه به تصویب شورا رسید . آقایان مهدی ایلانلو و امین زندی کریمخانی بعلت عدم پیش بینی موضوع در بودجه سالجاری با این بند مخالف هستند .
  • شهردارمحترم طی نامه شماره 6657/402 مورخ 20/4/1402 یک برگ توافقنامه فیمابین شهرداری و احدی از شهروندان مبنی بر صدور پروانه احداث بنا جهت واحد ذخیره سازی و نگهداری محصولات فلزی در انبار به مساحت 1164 مترمربع در ملک به متراژ 11640 متر مربع به پلاک ثبتی 259/36 قطعه 4 واقع در حریم شهر حسن آباد ، قلعه نو را ارسال و خواستار مجوز مربوطه شده اند که پس از تبادل نظر ، طرح موضوع در کارگروه امور زیربنایی استان به تصویب شورا رسید.
  • شهردارمحترم طی نامه شماره 6158/402 مورخ 13/4/1402 یک برگ توافقنامه فیمابین شهرداری و احدی از شهروندان مبنی بر تغییر کاربری مسکونی به تجاری به مساحت 30 متر مربع در زمین به مساحت 202 متر مربع قطعه 4139 با پلاک ثبتی 6729/13 به نشانی محله بهشت ، 20 متری مقداد را ارسال و خواستار مجوز مربوطه شده اند که پس از تبادل نظر ، طرح موضوع در کمیسیون ماده 5 استان به تصویب شورا رسید . آقایان مهدی ایلانلو و امین زندی کریمخانی بصورت ریزدانه و موردی مخالف هستند و چنانچه شهرداری خواستار اجرای موضوع میباشد ، کل معبر را پس از سیر مراحل قانونی در کمیسیون ماده 5 مطرح کند .