هشتاد و نهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر حسن آباد راس ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 1402/5/10 با نام و ياد خدا و تلاوت آیاتی چند از کلام ا... مجید آغاز و مصوباتی به شرح ذیل از تصویب اعضای محترم شورا گذشت :

صورتجلسه انتخاب هیئت رئیسه سال سوم از دوره ششم شورای اسلامی شهر حسن آباد فشافویه

 در اجرای ماده 1 آئین نامه داخلی شوراهای اسلامی شهر ، ماده 9 اصلاحی آئین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و مواد 3 و 17 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ، جلسه انتخاب هیئت رئیسه سال سوم از دوره ششم شورای اسلامی شهر حسن آباد (بمدت یکسال) (باستناد دعوتنامه شماره 62/357 مورخ 1402/5/7) در روز سه شنبه مورخ 1402/5/10 در محل ساختمان شورا برگزار و اعضاء از بین خود و با رای مخفی ، رای گیری نمودند و نتیجه ذیل حاصل گردید :

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

تعداد آراء

1

رئیس

حسن ایلانلو

5 رأی

2

نایب رئیس

سید مجتبی موسویان

5 رأی

3

منشی

علیرضا شیدوش

5 رأی