طی روز شنبه مسئولین محترم شهر به مناسبت روز شوراها با اعضای شورای اسلامی شهر حسن آباد در محل ساختمان شورا دیدار کردند .

دیدار شهردار و مسئولین واحدهای شهرداری حسن آبادبا اعضای شورا به مناسبت روز شوراها

صبح روز شنبه شیرزادیعقوبی شهردار حسن آبادبه همراه حجت السلام درگاهی امام جمعه فشافویه وچندتن از مسئولین واحد های شهرداری به مناسبت روز شوراها در محل شورا حضور یافتند.

در این دیدار حجت السلام درگاهی امام جمعه فشافویه وشیرزادیعقوبی شهردارحسن آباد ابتدا ضمن تبریک روز شوراها به اعضای شورای اسلامی شهر از مساعدت و همراهی های شورا در انجام برنامه ها و پروژه های شهرداری و تسهیل روند کار شهرداری ابراز تشکر کردند و درادامه شهردار گزارشی از فعالیت ها و پروژه های شهرداری را به اعضای شورا ارائه نمودند.
رئیس شورای اسلامی شهر نیز متقابلاً از زحمات و تلاش خالصانه شهردار و پرسنل خدوم شهرداری در خدمت رسانی به مردم شریف شهر حسن آبادتشکر و قدردانی نمودند وگزارشی از فعالیت های مجموعه شورای اسلامی شهر درزمینه پیگیری برنامه های مختلف شهری ،بیان داشتند.

همچنین ریاست محترم حوزه قضائی بخش ، ریاست محترم اداره آموزش و پرورش و بخشدار محترم فشافویه نیز ، به طور جداگانه با اعضای شورا دیدار کردند